Dr Błażej Sajduk

Politolog i historyk myśli politycznej, Prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej     im. ks. Józefa Tischnera, pracownik Zakładu Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne i szkolenia.
Autor monografii oraz kilkudziesięciu opracowań, artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu dydaktyki akademickiej, współczesnej politologii, stosunków międzynarodowych oraz polskiej myśli politycznej. Zainteresowania badawcze: wymiary etyczny i społeczny wykorzystania najnowszych technologii, analiza polityczna i filozofia polityki.
Autor m.in. e-książki: Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto kogo uczy? http://dydaktyka-akademicka.pl/