Dr Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
W latach 2011 – 2013 minister sprawiedliwości, odpowiedzialny za ustawę deregulacyjną. Od 2007 r. poseł na Sejm RP VI i VII kadencji. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica w sejmie VII kadencji. Podczas swojej pracy parlamentarnej pełnił m.in. funkcje przewodniczącego Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej, przewodniczącego nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP oraz członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Od roku 1989 sekretarz, a następnie redaktor naczelny miesięcznika “Znak”. Pomysłodawca Dni Tischnerowskich i Uniwersytetu Latającego ZNAK-u. Współtwórca a następnie Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Autor wielu książek, artykułów publicystycznych, recenzji i wspomnień.  Członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz “Solidarności”. Stypendysta Uniwersytetu Cambridge.