Prof. dr hab. Jan Hartman

Jan Hartman, prof. zw. UJ, szef Zakładu Filozofii i Bioetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu Coll. Med. UJ. Zajmuje się metafilozofią, filozofią polityczną, etyką i bioetyką. Jest autorem kilkunastu książek, w tym „Technik metafilozofii” i „Heurystyki filozoficznej”. Ponadto uprawia publicystykę i angażuje się politycznie na rzecz demokracji i swobód obywatelskich.