Prof. dr hab. Lorenz Peiffer

Pedagog, specjalista w dziedzinie pedagogiki sportu i historii sportu, a także polityki edukacyjnej.

W latach 1967-1972 studiował pedagogikę na Uniwersytecie w Getyndze.            W latach 1972-1974 otrzymywał stypendium doktoranckie. 1974-1985 był asystentem w katedrze pedagogiki sportu na Uniwersytecie Münster. W roku 1976 obronił pracę doktorską, a w 1986 uzyskał habilitację. 1992 – 2015 profesor, kierownik katedry pedagogiki sportu na Uniwersytecie w Hanowerze. 2008 profesura gościnna na Universität Wien. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim: historię ruchu olimpijskiego, sport w okresie narodowego socjalizmu i w powojennych Niemczech. Aktualnie zajmuje się historią sportu żydowskiego w latach 20 – 30 XX wieku. W latach 1987-2000 współzałożyciel i wydawca pisma „Sozial und Zeitgeschichte des Sports“. Od 2001 redaktor prowadzący pisma „Sport-Zeiten. Sport in Geschichte, Kultur und Gesellschaft“

Aktualne publikacje:

Peiffer, L.: Sport im Nationalsozialismus. Zum aktuellen Stand der sporthistorischen Forschung. Eine kommentierte Bibliografie. Göttingen 2015, 3. überarb. und ergänzte Auflage.

Peiffer, L./Wahlig, H.: Jüdische Fußballvereine im nationalsozialistischen Deutschland. Göttingen 2015.

Peiffer, L.: Zwischen Erfolg und Verfolgung. Deutsch-jüdische Fußballstars im Schatten des Hakenkreuzes (Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung) Deutsch und Hebräisch. Berlin 2016.