Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Miszczak

Dyrektor, członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Radca Generalny Premiera w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Profesor nadzwyczajny, dr hab. – Instytut Prawa Szkoły Głównej Handlowej.

Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego (SEA), od 2015 roku członek rady naukowej Instytutu Zachodniego. Od stycznia 2015 roku członek Rady Programowej „Myśl Ekonomiczna i Polityczna Uniwersytetu Łazarskiego”.

Od 2009 do 2013 roku polski Przewodniczący Forum Polsko-Niemieckiego (MSZ). Od 2009 polski Przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej „Zagadnienia prawno-historyczne/kultura pamięci” (MSWiA), od 2009 Przewodniczący Rady Fundacji Polsko-Niemieckie „Pojednanie”.

Studiował Nauki Polityczne, Stosunki Międzynarodowe, Filozofię i Sinologię w Warszawie, Monachium i Londynie. Pracę Magisterską (MA) i Doktorat (Ph.D.) napisał na Uniwersytecie im. Ludwiga Maksymiliana w Monachium, gdzie był pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Geschwister Scholl Institut). Był także pracownikiem naukowym Katedry Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Wyższej Szkole Technicznej w Karlsruhe, Adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Kard. Wyszyńskiego. W roku 2013 uzyskał habilitację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor nadzw. w Szkole Głównej Handlowej (dr hab. prof. nadzw. SGH). Radca-Minister Pełnomocny, Z-ca Ambasadora RP  w RFN, Kierownik Przedstawicielstwa Ambasady RP w Kolonii (RFN) (1996-2001), Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Europejskiego MSZ RP (2001-2002). Od 2005-2007 Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM, Dyrektor Departamentu Polityki Międzynarodowej KPRM, ponownie Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM (funkcję sprawował w okresie rządów Premiera K. Marcinkiewicza i Premiera J. Kaczyńskiego). Od 2002 do 2006 dyrektor merytoryczny „Funduszy Europejskich”. Od lutego 2008 do grudnia 2013 roku Dyrektor Biura Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego KPRM (Min. Wł. Bartoszewski).

Krzysztof Miszczak jest autorem czterech książek i ponad 90 prac naukowych dot. szeroko pojętej problematyki stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej (m.in. NATO, UE, USA, Niemiec, Polski, Chin Ludowych) oraz stosunków polsko-niemieckich.