Wojciech Przybylski

Socjolog, 10 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym: koordynowanie zadań spółki w obszarze wsparcia innowacji, czyli inkubatora technologicznego, nowej infrastruktury w tym laboratoryjnej, projektów miękkich związanych z brokeringiem, wsparciem branżowym (ICT, gamedev, smart city) na poziomie krajowym i międzynarodowym, prowadzonymi klastrami, udziałem KPT w sieciach (IASP, EBN, ENoLL, SOOiPP), projektów składanych H2020, udziału w regionalnym systemie innowacji (prace nad RIS i programem regionalnym), metodologią living lab, współpraca ze sceną start-upową. Od stycznia 2016 roku prezes zarządu KPT.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował przez rok na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie równolegle brał udział w programie interdyscyplinarnych studiów europejskich finansowanym przez German National Academic Foundation i Hertie Foundation. Pu studiach pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, ucząc socjologii i prowadząc badania. Pracował w kilku think-tankach w obszarze polityk publicznych, obecnie związany z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. W 2011 i 2012 roku był doradcą Ministra Sprawiedliwości w obszarze deregulacji oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie polityki regionalnej. Współautor wielu ekspertyz i raportów badawczych, w zakresie edukacji, rozwoju regionalnego oraz polityki innowacji.